Замовити зразки

Договір публічної оферти

Купуючи товар із запропонованих  на сайті ForPack Покупець тим самим укладає із Продавцем (компанією ForPack) Договір публічної оферти. 

Цей Договір можна розцінювати, як пропозицію Продавця заключити із Покупцем Договір купівлі-продажу ряду товарів запропонованих на сайті https://forpack.com.ua/.

Даний Договір передбачає дотримання Покупцем і Продавцем положень перелічених нижче. 


Загальні положення

1.1. Оформивши замовлення на сайті ForPack https://forpack.com.ua/ шляхом нажаття на кнопку ЗАМОВИТИ Покупець (незалежно від його статусу: фізична/юридична особа) погоджується виконувати вказані нижче умови Договору публічної оферти.

1.2. Згідно статті 633, 641 Громадянського кодексу України умови Договору є публічними та однаковими для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють покупку на нашому сайті https://forpack.com.ua/. Згідно умов Договору Покупець приймає умови оплати та доставки, а також бере на себе відповідальність за невиконання умов Договору.

1.3. Умови Договору вступають в силу з моменту натискання Покупцем кнопки ЗАМОВИТИ. Дана діє зі сторони Покупця розцінюється як згода на купівлю товару у Продавця і триває до моменту отримання товару та розрахунку за нього.

1.4. Продавець та Покупець користуються законодавством України для регулювання договірних правовідносин. Якщо є розбіжності між умовами міжнародного договору та українського законодавства, то використовуються правила міжнародного договору (якщо Верховною Радою України надається згода на його обов'язковість).


Терміни та визначення

“Договір публічної оферти” - це договір, розміщений у публічному доступі компанією ForPack на їх сайті https://forpack.com.ua/. Умови цього договору є обов'язковими до виконання всіма Продавцями, що розмістили зображення товару на сайті з метою пропозиції даного товару необмеженому колу осіб, включаючи Покупців.

“Акцепт” - процес прийняття Покупцем пропозиції купити товар, зображення якого вони бачать на сайті https://forpack.com.ua/, шляхом натискання на кнопку “ЗАМОВИТИ”.

“Товар” - об`єкт торгівлі, який пропонується Продавцем шляхом розміщення на сайті https://forpack.com.ua/.

“Покупець” - будь-яка фізична чи юридична особа, яка готова купити товар представлений на сайті https://forpack.com.ua/.

“Продавець” - будь-яка фізична чи юридична особа, яка має намір продати товар шляхом розміщення його на сайті https://forpack.com.ua/.

“Замовлення” - належним чином оформлена заявка Покупця на купівлю представленого на сайті товару, яка адресується Продавцю.

“Законодавство” - норми встановленні законодавством України, або ж міжнародним законодавством, ціллю яких є регулювання договірних правовідносин згідно Договору.

“Істотний недолік товару” - це недолік, який перешкоджає повноцінному використанню Товару, який виник по вині Продавця, та який неможливо усунути. 


Предмет договору

3.1. Продавець надає згоду продати Товар з дотриманням умов Договору, на основі Замовлення Покупця оформленого належним чином на сайті. Покупець, в свою чергу, погоджується купити Товар та заплатити за нього.

3.2. Продавець надає гарантію того, що Товар не переданий під заставу, не є предметом спору, не знаходиться під арештом, та ніхто із третіх осіб не має на нього права.

3.3. Обидві сторони Договору підтверджують, що дана угода не є фіктивною та не складалася під тиском чи шляхом обману. 

3.4. Продавець підтверджує своє право на ведення господарської діяльності, виготовлення та реалізації товару, та надає згоду на дотримання умов Договору.


Права та обов`язки Продавця 

4.1. Продавець зобов'язується: 

 • дотримуватись умов даного Договору;

 • відправити замовлення Покупця, за умови що Покупець оплатив товар;

 • передати Покупцеві товар, що відповідає представленому на сайті за умовами даного Договору;

 • перевірити справність обладнання перед відправкою та звірити його характеристики з представленими на сайті;

 • попередити Покупця про можливу комісію при оплаті замовлень з Європи картами Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro у даному Договорі.

4.2. Продавець має право:

 • припинити надавати послуги Покупцеві, якщо останній порушує умови даного Договору.

4.3. Продавець

ФОП Остапенко Ігор Іванович                               

"Р/р UA293052990000026002025001461, Банк АТ КБ""ПРИВАТБАНК"",

ІПН 2985110510,

МФО 305299

Тел. 0673280465


Або будь-який суб`єкт, який пропонує свій товар до купівлі згідно умов згаданих у даному Договорі, шляхом розміщення його на сайті https://forpack.com.ua/.


Права та обов`язки Покупця

5.1. До обов'язків Покупця входить:

 • здійснення своєчасної оплати та отримання Товару, замовленого на сайті https://forpack.com.ua/;

 • самостійне ознайомлення з характеристиками та особливостями Товару розміщеного на сайті https://forpack.com.ua/;

 • перевірка цілісності отриманого Товару та наявності усіх його комплектуючих не відходячи від місця отримання Товару. А також, перевірка цілісності пакування. За наявності будь-яких невідповідностей характеристикам заявленим на сайті https://forpack.com.ua/, відсутності комплектуючих чи наявних пошкоджень скласти Акт разом із представником компанії, що доставляла Товар.

5.2. Права Покупця:

 • Покупець має право оформити необмежену кількість замовлень на сайті https://forpack.com.ua/ шляхом натискання кнопки ЗАМОВИТИ;

 • Покупець в праві вимагати від Продавця виконання умов даного Договору;

 • Покупець має право бути проінформованим про комісію при оплаті картами Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


Порядок оформлення замовлення

6.1. Покупець може самостійно оформити замовлення через сайт https://forpack.com.ua/ шляхом додавання обраного Товару у віртуальну корзину та натискання кнопки ЗАМОВИТИ. Крім того, Продавець надає можливість Покупцеві оформити замовлення через електронну пошту або мобільний телефон.

6.2. Замовлення формується протягом двох робочих днів. Якщо Замовлення було здійснене у вихідні або ж у святкові дні, замовлення починає формуватися у перші два дні після вихідних/святкових днів.


Ціна договору та порядок оплати

7.1. Продавець вказує ціну кожного Товару на сайті https://forpack.com.ua/. Ціна Договору - це сума цін усіх обраних Покупцем Товарів. На ціну також впливає обраний Покупцем варіант доставки.

7.2. Вартість замовлення може змінюватись у відповідності до кількості обраного Товару, його ціни та номенклатури.

7.3. Продавець пропонує кілька видів оплати:

 1. Оплата Товару шляхом банківського переказу на рахунок Продавця (включаючи Інтернет банкінг). При цьому Покупець зобов'язаний оплатити повну вартість товару протягом трьох днів з моменту отримання номеру рахунку;

 2. Накладений платіж, що сплачується при отриманні товару у представництві служби доставки;

 3. За допомогою кредитної карти типу: Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro, Visa;

 4. Можливі і інші види оплати за умови двосторонньої угоди.

Зверніть увагу! При здійсненні оплати за допомогою карти Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro можливе зняття комісії банком. Натискаючи кнопку ЗАМОВИТИ Покупець підтверджує свою поінформованість Продавцем про можливе зняття комісії банком.


Умови доставки Товару

8.1. Покупець може забрати Товар особисто, або ж замовити доставку товару через компанію-перевізника з якими співпрацює Продавець. Покупець може ознайомитись з умовами оплати та отримання Товару на сайті https://forpack.com.ua/.

8.2. Якщо Товар доставляється компанією-перевізником, Покупець погоджується з їх умовами доставки.

8.3. Покупець підтверджує факт отримання Товару своїм підписом в товарно-транспортній накладній, декларації компанії-перевізника або у видатковій накладній.

Продавець же гарантує передачу компанії-перевізнику Товару, що відповідає усім характеристикам заявленим на сайті https://forpack.com.ua/, не має жодних механічних пошкоджень та у комплектації та кількості  обраній Покупцем. 

8.4. Якщо Покупець не прийшов в зазначений період часу за Товаром, або ж відмовився від отримання Товару без грунтовних на те  підстав, то Товар повертається Продавцеві. При цьому оплата за послуги перевезення стягується із суми оплаченої Покупцем за Товар. Решта суми повертається Покупцеві на наданий ним у електронному листі розрахунковий рахунок.

Додаткову інформацію щодо оплати чи доставки Покупець може дізнатися за контактними телефонами вказаними на сайті https://forpack.com.ua/.


Умови повернення Товару

9.1. Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів (не рахуючи дату купівлі Товару), або протягом терміну зазначеним Продавцем на підставі статті 9 Закону України “Про захист прав споживачів”, якщо Товар не входить до переліку Товарів, що не підлягають обміну та поверненню.

9.2. Повернення здійснюється із врахуванням умов повернення перелічених у розділі “Повернення” на сайті https://forpack.com.ua/ та умов компанії-перевізника.

9.3. Якщо при отриманні Товару Покупець виявив невідповідність отриманого Товару, заявленим на сайті характеристикам, комплектації, кількості чи будь-які недоліки Товару, він зобов'язаний скласти Акт вільної форми із зазначенням усіх невідповідностей Товару. Акт повинен мати підпис Покупця та представника компанії-перевізника. За можливості, варто зробити фото- чи відео-докази, що підтверджують заявлені невідповідності. 

Протягом 1 дня з моменту виявлення недоліків Покупець повинен повідомити Продавця про обмін та вказати причини обміну. Крім того, Покупець повинен заповнити рекламаційну форму на обмін Товару на сайті.

9.4. За відмови Покупця слідувати умовам обміну  Товар вважається отриманим покупцем, та таким, що не має жодних недоліків.


Відповідальність сторін та вирішення суперечок

10.1. Обидві сторони беруть на себе відповідальність за невиконання своїх обов`язків, або їх недобросовісне виконання, в порядку передбаченим даним Договором та законодавством України.

10.2. Суперечки, які виникають в результаті невиконання сторонами умов Договору, вирішуються через перемовини з дотриманням претензійного порядку. Розгляд претензії займає 7 календарних днів. 

Суперечки пов'язані із відмовою Покупця оплачувати Товар не потребують претензійного порядку.

10.3. Всі суперечки пов`язані із пунктами даного Договору або ж з недотриманням умов даного Договору вирішуються у процесуальному порядку в залі суду згідно українського процесуального та матеріального права.


Форс-мажорні ситуації

11.1. У випадку якщо умови Договору були не дотримані у зв`язку з форс-мажорними ситуаціями, що трапилися після заключення Договору та які не можна було передбачити чи відвернути і Покупець чи Продавець можуть це довести, то вони не несуть відповідальності за недотримання умов Договору. Це не стосується ситуацій, що пов'язані з неоплатою Товару. 

Форс-мажорними ситуаціями вважаються: природні катаклізми, страйки, пожежі, наводнення, вибухи, обледеніння, війна, заколот, затримка перевізника, що викликані аваріями або погодними умовами, ембарго, катастрофи, обмеження, якщо ці обставини прямо вплинули на виконання умов даного Договору.

11.2. Сторона, яка у зв'язку з форс-мажорними ситуаціями не змогла виконати умови передбачені даним Договором зобов'язується попередити іншу сторону про обставини у письмовому вигляді, та представити докази форс-мажорної ситуації протягом 30 днів. Таким доказом може бути офіційна справка чи інший документ, виданий державним органом.

11.3. За умови, що форс-мажорна ситуація була документально підтверджена, сторона, що не змогла виконати умови Договору отримує можливість виконати умови Договору протягом необмеженого терміну.

11.4. Якщо якась із сторін не може виконати умови Договору протягом трьох місяців, то кожна із сторін має право на розірвання даного Договору в односторонньому порядку, при цьому письмово повідомивши другу із сторін.

Договір не можна розірвати не здійснивши кінцеві взаєморозрахунки.


Інші умови Договору

12.1. Вся особиста інформація, що надається Покупцем для доставки Товару є конфіденційною.

12.2. Приймаючи умови Договору та вносячи особисту інформацію на сайті, Покупець дає дозвіл на збір та обробку персональних даних. Ці дані можуть використовуватись для:

 • обробки Замовлення;

 • отримання інформації про Замовлення;

 • розсилки рекламних пропозицій, акцій, розіграшів.

Продавець має право використовувати для вищезгаданих цілей вказаний Покупцем номер мобільного телефона та електронну адресу.

12.3. Покупець також надає дозвіл на внесення його особистих даних у бази даних. Продавець в свою чергу гарантує Покупцеві захист його персональної інформації від третіх осіб. Передача особистої інформації покупця можлива лише комерційним партнерам, та особам, що здійснюватимуть обробку персональних даних для вказаних цілей, а також на обов'язковий запит компетентного органу влади. 

12.4. Якщо Покупець відмовляється отримувати розсилку, він мусить повідомити про це Продавця відправивши листа із заявою на електронну пошту вказану на сайті https://forpack.com.ua/.

12.5. Продавець не бере на себе відповідальність за правдивість даних вказаних Покупцем при оформлення замовлення.